Stypendia dla Maturzystów

Zbliża się koniec roku dla klas maturalnych i dlatego chciałabym zachęcić Maturzystów do składania wniosków o stypendia. Dzięki współpracy z Fundacją Batorego w Warszawie, mamy możliwość zgłaszania kandydatów do stypendiów w programach:

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

http://www.stypendia.ts.konin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=127

UWAGA: stypendia na I rok studiów w Warszawie w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Fundusz „Rozwiń Skrzydła”:

http://www.stypendia.ts.konin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=128

UWAGA: stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia i stypendia na I rok studiów w całej Polsce, w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Przypominam, że chęć uczestniczenia w którymś z powyższych programów, należy zgłosić mi telefonicznie bądź mailowo.

Na koniec dodam, że w tym roku Fundacja Batorego uruchamia nowe stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj. Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk na pierwszym roku studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

Szczegóły:

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 w Funduszu Grupy Pracuj należy składać do 31 lipca 2016 roku

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Monika Kosmalska

Koordynator Programów Stypendialnych

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

Adres ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

tel/fax 63 243 75 80

kom. 797 901 114

www.stypendia.ts.konin.pl