Projekt: Audiobook – „Przedwiośnie”

Projekt realizowany był wśród uczniów klasy IV b w okresie od września do października 2016 roku.

Główne cele projektu to:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży poprzez upowszechnianie edukacji

czytelniczej i medialnej.

Cele szczegółowe :

 • Propagowanie idei czytania przez całe życie.
 • Wspieranie rozwoju intelektualnego i poznawczego uczniów.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Zintegrowanie klasy.

W trakcie realizacji zadań projektu uczniowie zapoznali się audiobookiem „ Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Na lekcjach wychowawczych młodzież słuchała fragmentów książki   „Przedwiośnie”. Następnie uczniowie stworzyli forum dyskusyjne na temat fabuły utworu, zagadnień i problemów poruszanych w książce oraz idei czytania. Ponadto młodzież wykonała plakaty , na których przedstawiła zalety czytania książek . Na zakończenie projektu młodzież wykonała wspólne zdjęcie. W trakcie realizacji młodzież pracowała wspólnie oraz  w grupach. Wspólnie planowała poszczególne zadania i wyznaczała fragmenty do czytania.

Uczestnictwo  młodzieży w projekcie czytelniczym przyniosło wiele korzyści.

Do najważniejszych efektów należy zaliczyć :

 • Popularyzacja czytelnictwa i wzrost jego poziomu.
 • Zwiększenie zainteresowania twórczością Stefana Żeromskiego
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności fotograficznych uczniów.
 • Wzbogacenie słownictwa.
 • Zintegrowanie młodzieży.

                                                             Osoba odpowiedzialna za realizację projektu :
wych. p. Urszula Szymczak- Czarcińska