Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w ZSE

Tegoroczny Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich był wyjątkowy dla  czytelników z ZSE. Z tej okazji młodzież przygotowała wystawkę oraz uczestniczyła  w „żywej lekcji historii”.

Seminarium o tematyce sybirackiej i patriotycznej prowadziła p. B. Wawrzyniak  – członek  Związku Sybiraków  (Koło Terenowe w Słupcy). Pani Barbara podzieliła  się  swoją  historią oraz przeżyciami związanymi z deportacją i pobytem na zesłaniu.  „Żywa lekcja historii” miała za zadanie  wykształcić wśród uczniów postawę poszanowania historii własnego narodu, postawę antywojenną, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia, postawę tolerancji a także popularyzację czytelnictwa o tematyce sybirackiej.  Musimy pamiętać, że Sybir  to nie tylko pojęcie geograficzne, ale symbol represji caratu, a później Stalina wobec Polski i Polaków.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Biblioteka szkolna

Jednocześnie zapraszamy do biblioteki szkolnej ZSE po  książkę  Zesłani: wspomnienia Sybiraków z regionu słupeckiego”.  Więcej ciekawych pozycji z ww. zakresu tematycznego można znaleźć w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy.

Pamiętajmy, że celebracja czytelnictwa, umiłowanie książek i ich gromadzenie to jedno z najstarszych zainteresowań człowieka!