Klasa IIIa objęta patronatem Politechniki Poznańskiej

W ramach projektu: ” Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” klasa IIIa ( technik ekonomista) z Zespołu Szkół Ekonomicznych została objęta patronatem Politechniki Poznańskiej. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie otrzymają wsparcie m.in.  w zakresie podnoszenia wiedzy nt. swoich umiejętności
i kompetencji oraz będą mieli  możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach.