„Aktywni mogą więcej….”

ZSE daje możliwość indywidualnego rozwoju

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy to placówka, która wdraża nowoczesne metody nauczania i wychowywania. Tym samym stawia sobie za główny cel:
• tworzenie w szkole i w środowisku optymalnych warunków dla rozwoju uczniów
• zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych uczniów
• wzbogacenie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
• zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju
• prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej
• pomoc uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz kreowaniu siebie
• pomoc uczniom w organizowaniu różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego.

W ramach wyżej opisanych obszarów organizowane są m.in. konkursy dla uczniów
lub typowani są uczniowie do olimpiad tematycznych. W grudniu młodzież ZSE miała możliwość sprawdzenia się w:
• Olimpiadzie Przedsiębiorczości, która jest innowacyjnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Koordynatorem eliminacji szkolnych w ZSE była p. H. Pińska
• Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Na etapie rejonowym naszą szkołę reprezentowała Karolina Zielińska- uczennica klasy III ż, której opiekunem była p. H. Pińska. Karolina dzielnie walczyła do samego końca. W związku z tym, że pierwsze miejsce zajęły ex aequo reprezentantki LO i ZSE w Słupcy, konkurs musiała rozstrzygnąć dogrywka. W jej wyniku uczennica klasy III ż ostatecznie zajęła II miejsce. Mimo przegranej gratulujemy Karolinie Zielińskiej zajęcia wysokiej lokaty i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji !!!