SPOTKANIE NOWOROCZNE

4 stycznia okazał się dla nas dniem pełnym emocji i refleksji . To zasługa nie tylko atmosfery, ale i
fantastycznych występów. Dziewczęta: Justyna Gronek, Patrycja Szymańska, Natalia Wieczorek,
Weronika Wróblewska oraz Chłopcy: Sebastian Kruszyna i Kamil Pułrolniczak swoim programem
uświetnili noworoczne spotkanie pracowników ZSE ( pedagogicznych i niepedagogicznych) i
Emerytów. Na repertuar, wykonany brawurowo i emocjonalnie, złożyły się następujące piosenki:
• ,,Bądź duży” ( wszystkie Dziewczęta)
• ,,Miałeś być” (Natalia Wieczorek)
• ,,Derniere danse”( Weronika Wróblewska)
• ,,Love yourself” ( Patrycja Szymańska).
Część artystyczną zakończyły występy Sebastiana Kruszyny, który przedstawił etiudą taneczną.
Układ wykonany przez Niego, podobnie jak występy Dziewcząt, wzbudził powszechny aplauz.
Nad całością czuwał Kamil Pułrolniczak, który dodatkowo wcielił się w rolę konferansjera.

PS Dziewczęta ukonstytuowały grupę wokalną, która raz w tygodniu spotyka się, by ćwiczyć.