WOŚP

Wszem i wobec wiadomo, że zarówno pracownicy jak i uczniowie ZSE ,,mają wielkie serca”.
Dowodzi tego akcja zbierania pieniędzy dla WOŚP.
W tym roku, jak wiadomo, fundusze pozyskane przez Orkiestrę przeznaczone zostaną na
ratowanie niemowląt , znajdujących się na oddziałach neonatologicznych.
Podczas tej szczytnej akcji udało nam się zebrać niebagatelną sumę, a mianowicie 409 zł
i 82 gr.
Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy.