EKONOMIK W DZIAŁANIU

Młodzież Ekonomika oraz jego pracownicy słyną z empatii i troski o innych.
Dowodem na to jest choćby akcja ,,Pomagamy”. Jej efektem jest zbiórka
niebagatelnej kwoty – 404,86 zł.
Pieniądze z akcji, po 134,86 zł, zostały przekazane na cele charytatywne:
– Dzieci z Aleppo ( PMM)
– Studnia dla Południa ( PAH)
– Psy z Kolna ( Fundacja Polana).

Aleppo, Psy z Kolna, studnia