Piknik Rodzinny w DPS Strzałkowo

W ramach wolontariatu, młodzież naszej szkoły ucząca się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych w dniu 12 maja pomagała w obsługiwaniu corocznego Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.
Uczestnikami tego corocznego pikniku oprócz podopiecznych i ich rodzin byli również pracownicy DPS-u.
To kolejna impreza, w której nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem pomagali podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.