XIII Szkolny Konkurs Matematyczny

11 czerwca 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny pod hasłem: „Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III technikum.
Główne cele konkursu to:
• szeroka popularyzacja matematyki,
• kształcenie umiejętności logicznego myślenia,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych,
• stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia poziomu swoich umiejętności i porównania go z umiejętnościami uczniów innych szkół,
• utrwalenie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Zadania konkursowe sprawdzały umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce oraz w złożonych sytuacjach problemowych.
Zwycięzcami eliminacji szkolnych zostali:
1. Alicja Kruszka z kl. III A,
2. Sandra Pawlak z kl. III A,
3. Kamil Mikołajczyk z kl. III L.