Konferencja inaugurująca projekt „STOP MOWIE NIENAWIŚCI”

29 października to dzień inauguracji projektu „ Stop mowie nienawiści” realizowanego przez naszą szkołę wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Komendą Powiatową Policji w Poznaniu oraz Miejskim Domem Kultury i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem używania przez uczniów języka niechęci, wrogości, pełnego wulgaryzmów, na bezkarne obrażanie, zastraszanie, używanie czyjegoś wizerunku w celu ośmieszenia.
Wykład inaugurujący konferencję wygłosiła dyrektor p. Karolina Rakowicz, która m. in. dokonała analizy wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły a dotyczącej „ mowy nienawiści”. Niestety ponad 60% ankietowanych zetknęło się z tym zjawiskiem jako adresat lub jako aktywny uczestnik wrogości w internecie .
Do jakich katastrofalnych skutków może doprowadzić propagowanie „ mowy nienawiści” przypominała słuchaczom p. Dorota Adamczewska – nauczycielka historii, która uczestniczyła w konferencji w Instytucie YadVashem w Jerozolimie. Przybliżyła uczestnikom konferencji idee powstania Instytutu mającego za zadanie zachowanie w pamięci ofiar Holokaustu i przestrogę dla świata przed propagowaniem wrogości wobec innych ludzi.
Dramatyczne w skutkach wydarzenia z naszego regionu przypominał st. Aspirant Dariusz Nowicki. Dozdarzeń tych doszło w roku 1936, na zagórowskim rynku, kiedy to Polacy w wyniku wrogości wobec ludności żydowskiej doprowadzili do zamieszek zakończonych śmiercią kilku osób.
W realia dnia dzisiejszego wprowadził słuchaczy podkom. Szymon Witczak z KWP w Poznaniu. Zwrócił on uwagę jak łatwo ulegamy stereotypom, wprowadzamy język niechęci w relacjach z innymi ludźmi, doprowadzając do zaniku tolerancji i nieakceptowania siebie nawzajem.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w osobach:kom. Kinga Fechner- Wojciechowska, podkom. Magdalena Piaszczyńska, podkom. Szymon Witczak, Komendy Powiatowej Policji w Słupcy:asp. szt. Robert Górny, asp. szt. Dariusz Nowicki, asp. szt. Marlena Kukawka, st. sierż. Joanna Wolińska, sierż. szt. Justyna Makowska, Beata Czerniak- Muzeum Regionalne w Słupcy, Łukasz Parus- MDK w Zagórowie, Anna Eicke- wicedyrektor SP w Zagórowie, pedagodzy szkolni: Magdalena Marszałek i Dorota Markuszewska.
Projekt „Stop mowie nienawiści” będzie się rozwijał przez kolejne lata, obejmie swymi działaniami profilaktycznymi młodzież ze Słupcy, Zagórowa i Strzałkowa. O następnych przedsięwzięciach i ich wynikach będziemy informować na bieżąco.