Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz tych co szkoły prowadzą i nadzorują.
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy obchody Dnia Edukacji Narodowej zostały zainaugurowane 12 października 2018r. przez Panią Dyrektor Karolinę Rakowicz. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości przekazano nagrody, podziękowania i gratulacje pracownikom oświaty.
Wśród wyróżnionych byli:
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwazostał przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy: Barbarze Głuszczuk, Jolancie Góreckiej , Krystynie Markiewicz, Henryce Pińskiej oraz Henrykowi Wyszyńskiemu.
Nagrodę Starosty Słupeckiego za osiągnięcia w pracy edukacyjno-wychowawczej otrzymała Pani Anna Rajzner.
Nagrodę Dyrektoraotrzymali:
Nauczyciele
Anna Basińska, Krystyna Markiewicz, Henryk Wyszyński- za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Herudzińska Arleta- za systematyczne uczestnictwo, organizację oraz sukcesy uczniów w konkursach matematycznych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim
Czerniak Kamila- za zaangażowanie w pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój szkoły
Góreczny Robert- za zaangażowanie pracownika w realizację czynności pozastanowiskowych
Fałdzińska Joanna- za zaangażowanie w krzewienie postaw prospołecznych wśród młodzieży szkolnej poprzez pracę w wolontariacie
Głuszczuk Barbara- za kreatywność i inicjatywę w organizacji uroczystości szkolnych, miejskich i powiatowych, ich obsługę gastronomiczną oraz pracę na rzecz Komisji Socjalnej
Pińska Henryka- za wkład w rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz wpieranie działalności Szkolnego Ośrodka Karier
Pracownicy administracji
Czarkowska Anita-za wykonywanie prac z własnej inicjatywy wykraczających poza zakres czynności pracownika
Szymaszek Agnieszka- za jakość wykonywanej pracy, samodzielność i sumienność
Bączak Marta- za terminowość i rzetelność podczas wykonywania pracy i poleceń służbowych
Pracownicy obsługi- za przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych:Nowak Jadwiga, Słota Małgorzata, Szklarek Aneta, Szkudlarek Zenon, Warzychowska Małgorzata, Wincza Daniela, Wyszyńska Wioletta.
Nominacje w plebiscycie Nauczyciel na medal (Głos Wielkopolski) otrzymał Pan Maciej Halaba.
Na zakończenie uroczystości młodzieżsłupeckiego Ekonomika pod opieką p. M.Ochockiej oraz p. H.Pińskiejprzygotowała koncert muzyczno-poetycki oraz program satyryczny pt. „Po drugiej stronie czyli oczami ucznia”, wyrażając tym samym swoją wdzięczność nauczycielom towarzyszącym im w wędrówce po labiryntach wiedzy i życząc cyt. :
Naszym Drogim Nauczycielom, Nauczycielom Emerytowanym,
Wszystkim Pracownikom Szkoły, Przedstawicielom Władz Samorządowych
chcemy życzyć
zadowolenia z własnej pracy,
uznania i należnego Wam szacunku
oraz wdzięczności uczniów.
Dziękujemy, że uczycie nas :
Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa

Uczniowie ZSE w Słupcy