Zadanie z programu wychowawczo-profilaktycznego

W miesiącu październiku młodzież naszej społeczności szkolnej realizowała zadanie z profilaktyki nowotworowej. Każda klasa zobowiązana była zagłębić się w tematykę chorób nowotworowych omawiając : objawy, przyczyny, ryzyko zachorowania, diagnostykę, powikłania, leczenie, zapobieganie. Rodzaj nowotworu był inny dla każdej klasy. Te wszystkie treści były umieszczone w formie plakatów i powieszone na terenie szkoły. Dobrym powodem realizacji tego zadania był fakt, iż wśród młodych ludzi zwiększa się zapadalność na tę chorobę, ale też właśnie młodzi mogą jeszcze mieć realny wpływ czy w przyszłości zostaną dotknięci tą chorobą. Może pomóc zmiana diety, trybu życia, podjęcie aktywności fizycznej, badania profilaktyczne. Wybór należy do nas.