Młodzież ZSE odpowiedziała na apel i oddała krew…

14 listopada szkolne koło HDK „Ekonomik” z opiekunem p. Henryką Pińską zorganizowali zbiórkę krwi. Na apel odpowiedziało 16 osób. Wydarzenie poprzedziły prelekcje poprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Odział w Koninie) – p.Lewandowską. Podczas wykładu słuchacze mieli możliwość zapoznania się z ideą krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zasadami funkcjonowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania: Jak i gdzie można oddawać krew? Jak pobiera się szpik i kto może zostać dawcą? Czy pobieranie szpiku jest bezpieczne?
Wszystkim i każdemu z osobna ogromnie DZIĘKUJEMY i już teraz zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa!