ŻONKILOWE POLA NADZIEI

W listopadzie 2018 roku nasz szkolny ogródek (Żonkilowe Pola Nadziei przy ZSE) rozrósł się. Młodzież z klasy 1L, pod ,,dowództwem” Pana Zenka, dosadziła 200 kwiatowych cebulek.
Zainteresowanym przypominamy historię polskich Pól Nadziei oraz naszych szkolnych:
1) Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają o ludziach cierpiących, oczekujących towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną – zbierane są fundusze dla Hospicjum w zamian za datek wręcza się ofiarodawcom kwiat żonkila.
Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji “Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”.
Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie “pola nadziei”. 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.

2) Nasza szkoła przystąpiła do akcji w 2017 roku.
3) Pan Krzysztof Zieliński – koordynator Wolontariatu przy Hospicjum JP II w Koninie
Przywiózł około 500 cebulek, które zostały zasadzone przed szkołą, tworząc ,,Żonkilowe Pola Nadziei” przy ZSE
4) 15.04.2018 Wolontariusze z Ekonomika (przy Kościele św. Wawrzyńca w Słupcy) zbierali fundusze dla Hospicjum JP II w Koninie.
5) Udało się im wówczas pozyskać -2538 zł.