Konferencja: „Praktyki na promach Unity Line”.

W sobotę 24 listopada p. wicedyrektor Kamila Czerniak – organizator praktyk zawodowych i p. Henryka Pińska – opiekun Szkolnego Ośrodka Karier uczestniczyły w konferencji metodycznej „Praktyki na promach Unity Line”. Konferencja odbyła się w Świnoujściu na pokładzie promu Polonia, na którym to rokrocznie nasi uczniowie z klas gastronomicznych odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe. Tematem wiodącym konferencji była organizacja praktyk na promach i korzyści dla praktykantów a także możliwości zatrudnienia na promach pasażerskich i statkach handlowych Polskiej Żeglugi Morskiej. Konferencji towarzyszył spektakl teatralny , w którym  wystąpił m.in. Piotr Pręgowski, Michał Wiśniewski i inni.