Uczymy się zakładać własną działalność gospodarczą!

Szkolny Ośrodek Karier w ramach realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego (blok: Świat zawodów i rynek pracy) zorganizował dla młodzieży ZSE spotkanie z p. M.Czerniejewską- przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupcy. Celem spotkania było poznanie przez uczniów przebiegu procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucji wspomagających to zakładanie.