Inwestujemy w młodzież – Co warto wiedzieć o ZUS oraz prowadzeniu własnej firmy?

Badania przedsiębiorczości wśród młodzieży wskazują, że młodzi Polacy chcą być niezależni zawodowo. Bardzo duża grupa młodzieży myśli o prowadzeniu własnej firmy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, zorganizowano w lutym dla klas pierwszych spotkanie z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupcy- Panią Ewą Korolewicz. Młodzież miała możliwość poznania:
– roli ubezpieczeń społecznych
– klasyfikacji świadczeń
– zasady umowy międzypokoleniowej
– roli ZUS w prowadzeniu działalności gospodarczej
– funduszy inwestycyjnych
– konsekwencji pracy na czarno
– platformy usług elektronicznych ZUS.

Szczególnie interesujący był pokaz filmowy z przeprowadzonego sondażu diagnostycznego, który miał na celu zbadać wśród Polaków wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Niestety większość respondentów miała zatrważająco niską wiedzę z tego zakresu, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie się i inwestowanie w siebie.

Pani Ewie Korolewicz dziękujemy za bardzo ciekawą prelekcję, a do młodzieży kierujemy słowa: „ Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali(Jan Paweł II)”