To dzięki Państwu możemy prowadzić innowacyjne kształcenie zawodowe- DZIĘKUJEMY!

Szkolny Ośrodek Karier prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zorganizowaliśmy dla uczniów specjalistyczne seminaria z zakresu poznawania rynku pracy, prawa pracy, poznawania zawodów (m.in. administracja publiczna, inspektor, kurator, bankowiec, doradca).
Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli:

• Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (Pani Arleta Jaśniewicz)

Uczestnicy: uczniowie klas IV
Termin: marzec 2019

• Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie (Pani Agnieszka Smykowska- inspektor)

Uczestnicy: uczniowie klas III
Termin: marzec 2019

• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupcy (Pani Ewa Korolewicz)

Uczestnicy: uczniowie klas I i II
Termin: marzec – maj 2019

• Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy
(Pani Marzenna Lubańska- kierownik )

Uczestnicy: uczniowie klasy Ia i Ib
Termin: marzec 2019

• Santander Bank Polska SA Oddział w Słupcy (Pani Marzena Mikołajczyk- doradca select)

Uczestnicy: uczniowie klasy Ia i IIb
Termin: maj 2019

Wszystkim Prelegentom serdecznie dziękujemy za podjęcie trudu podzielenia się z naszymi uczniami własnymi wieloletnimi doświadczeniami oraz wiedzą.
To dzięki Państwa możemy prowadzić innowacyjne kształcenie zawodowe- DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!