Projekt Ekonomika „Stop mowie nienawiści” doceniony przez Francuską Ligę Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Realizacja programu obejmująca współpracę z Policją, Starostwem, Muzeum Polin i docierająca do szerokiego kręgu odbiorców zyskała uznanie Francuskiej Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, która zamieściła w swoim Biuletynie artykuł Doroty Adamczewskiej, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, koordynatora programu „Stop Mowie Nienawiści” „Działania polskiej szkoły w kontekście zjawiska mowy nienawiści”, ilustrowany plakatem jednej z laureatek konkursu- Hanny Nowaczyk, uczennicy SP nr 1 w Słupcy.

Załącznik- Działania polskiej szkoły w kontekście zjawiska mowy nienawiści

Wersja w j. francuskim – /www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/07/Lettre-32.pdf