Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”

Projekt „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” realizowany będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego  od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. w ramach działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

zał nr 1 do Deklaracji – oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych

Zał nr 2 do Deklaracji – dane do SL2014

zał nr 3 do Deklaracji – zgoda na wizerunek (2)

Załaczniki nr 1 do regulaminu kursu

Formularz Załaczniki nr 2 do regulaminu kursu

Deklaracja Załącznik nr 3 do regulaminu

Rezygnacja uczestnictwa w projekcie Regulamin kursów dla uczniów