Dyrekcja szkoły

 Stanowisko:  Imię i nazwisko
 dyrektor  mgr Karolina Rakowicz
 wicedyrektor  mgr Ewa Bury
 wicedyrektor  mgr inż. Kamila Czerniak