Dyrekcja

Dyrekcja szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 Stanowisko: Imię i nazwisko
 dyrektor  mgr Karolina Rakowicz
 wicedyrektor  mgr Renata Piotrowska – Woźniak
 wicedyrektor  mgr Agnieszka Pol

 

Linki zewnętrzne: