Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Słupcy   50 8542 0001 000 0824 0018 7523