Kadra pedagogiczna

 Komisja przedmiotów humanistycznych:
 mgr Dorota Adamczewska
 mgr Joanna Fałdzińska
 mgr Grażyna Garsztka
 mgr Jolanta Górecka
 mgr Maciej Halaba
 mgr Małgorzata Ochocka
 mgr Sebastian Rogalski
 mgr Krzysztof Szkopek
 Komisja przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
 mgr inż. Anna Basińska
 mgr inż. Kamila Czerniak
 mgr inż. Robert Góreczny
 mgr Arleta Herudzińska
 mgr Władysław Radliński
 mgr Krystyna Markiewicz
 mgr Paweł Przygocki
 mgr Urszula Szymczak-Czarcińska
 Komisja wychowania fizycznego:
 mgr Ewa Bury
 mgr Ryszard Karasiński
 mgr Henryk Wyszyński
 Komisja języków obcych:
 mgr Ewelina Danielewicz
 mgr Joanna Gałan
 mgr Magdalena Jakubowska
 mgr Karolina Rakowicz
 mgr Joanna Sypniewska-Piwowarczyk
 mgr Dorota Szczap
 mgr Dariusz Woźniak
 mgr Sylwia Zawrot
 Komisja przedmiotów zawodowych:
 mgr Wioletta Adamczewska
 mgr Sylwia Barciszewska
 mgr Grażyna Bich
 mgr inż. Barbara Głuszczuk
 mgr Justyna Grobelna
 mgr inż. Arkadiusz Kania
 mgr Henryka Pińska
 mgr Renata Piotrowska-Woźniak
 mgr Wanda Polska
 mgr inż. Szymon Pruszyński
 mgr Alina Raczkowska
 mgr Anna Rajzner
 mgr Ewa Ulatowska
 Pedagog szkolny
 mgr Aneta Gmachowska