Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

 Komisja przedmiotów humanistycznych:
 mgr Dorota Adamczewska
 mgr Joanna Fałdzińska
 mgr Grażyna Garsztka
 mgr Jolanta Górecka
 mgr Maciej Halaba
 mgr Małgorzata Ochocka
 mgr Sebastian Rogalski
 mgr Maciej Sławinowski
 Komisja przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
 mgr Zuzanna Bylinowska
 mgr inż. Kamila Czerniak
 mgr inż. Robert Góreczny
 mgr Arleta Herudzińska
 mgr Paweł Przygocki
mgr inż. Agnieszka Shpak
 mgr Urszula Szymczak-Czarcińska
 Komisja wychowania fizycznego:
 mgr Ewa Bury
mgr Ryszard Karasiński
 mgr Krzysztof Ratajczyk
mgr Bartłomiej Zywert
 Komisja języków obcych:
 mgr Ewelina Danielewicz
 mgr Joanna Gałan
 mgr Magdalena Jakubowska
 mgr Karolina Rakowicz
 mgr Klaudia Borkiewicz
 mgr Dorota Szczap
 mgr Sylwia Zawrot
 Komisja przedmiotów zawodowych:
 mgr Wioletta Adamczewska
 mgr Sylwia Barciszewska
 mgr Krzysztof Celka
 mgr inż. Barbara Głuszczuk
 mgr Justyna Grobelna
 mgr inż. Arkadiusz Kania
 mgr Henryka Pińska
 mgr Renata Piotrowska-Woźniak
 mgr Agnieszka Pol
 mgr Alina Raczkowska
 mgr Anna Rajzner
mgr Artur Robak
 mgr Ewa Ulatowska
 Pedagog szkolny
 mgr Aneta Gmachowska