Pracownicy administracji szkoły

Imię i nazwisko Stanowisko
mgr Marta Bączak sekretarz szkoły
mgr Anita Czarkowska specjalista ds. kadrowych
mgr Agnieszka Szymaszek główny księgowy
Maria Pawlak referent