Pracownicy administracji szkoły

Imię i nazwisko Stanowisko:
mgr Sylwia Barciszewska kierownik administracji
mgr Marta Bączak samodzielny referent ds. administracyjnych
mgr Anita Czarkowska specjalista ds. kadrowych
mgr Agnieszka Szymaszek główny księgowy
mgr Małgorzata Machowiak referent ds. księgowych