Praktyki, laboratoria

Praktyki zawodowe i laboratoria praktyk w roku szkolnym 2019/2020

KLASA ZAWÓD LABORATORIA PRAKTYKI
2a technik ekonomista 18.11.2019- 29.11.2019

2 tygodnie

3l technik logistyk 10.02.2020 – 14.02.2020 09.03.2020 – 03.04.2020

4 tygodnie

3b technik organizacji reklamy 01.06.2020 – 05.06.2020 09.03.2020 – 03.04.2020

4 tygodnie

technik

żywienia i usług gastronomicznych

02.09.2019 – 27.09.2019

4 tygodnie

3a technik ekonomista 20.04.2020 – 24.04.2020 10.02.2020 – 06.03.2020

4 tygodnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu