Praktyki, laboratoria

Praktyki zawodowe i laboratoria praktyk w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu