Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca  Edyta Tomczak
  2.   Zastępca przewodniczącej  Joanna Łechtańska
  3.   Skarbnik  Jacek Adamczewski
  4.   Sekretarz  Tomasz Kaszuba

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca   Marzena Mikołajczyk
  2.   Zastępca przewodniczącej   Beata Jaroszewska
  3   Członek   Joanna Szrama