Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca   Danuta Śmiechowska
  2.   Zastępca przewodniczącej   Honorata Łysiak
  3.   Skarbnik   Jacek Adamczewski
  4.   Sekretarz   Edyta Tomczak

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
  1.   Przewodnicząca   Marzena Mikołajczyk
  2.   Zastępca przewodniczącej   Arleta Dyrda
  3   Członek   Beata Jaroszewska