Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK LOGISTYK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Przedmioty rozszerzone (dwa spośród):

– język obcy

– geografia

– matematyka

Przedmioty rozszerzone (dwa spośród):

– geografia

– matematyka

– wiedza o społeczeństwie

– język obcy

Przedmioty rozszerzone (dwa spośród):

– język obcy

– język polski

– matematyka

– wiedza o społeczeństwie

– geografia

Kwalifikacje:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacje:

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

Kwalifikacje:

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Przedmioty punktowane:

– język obcy

-geografia

Przedmioty punktowane:

– język obcy

– geografia

Przedmioty punktowane:

– język obcy

– wiedza o społeczeństwie