Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Opiekun samorządu mgr Krzysztof Ratajczyk
Przewodnicząca samorządu Patrycja Szymańska
Zastępca przewodniczącego Szymon Kubacki
Skarbnik Natalia Wieczorek
Sekretarz Patrycja Woźniak