Technik ekonomista

Mądry człowiek nie czeka na okazje – sam je stwarza …

Nauka: wybierając naukę w technikum, w zawodzie technik ekonomista, zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki, nauczysz się prowadzenia księgowości, organizacji i technik pracy biurowej.

Zatrudnienie: stanowiska  przy pracach ekonomiczno-biurowych, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności  z zakresu finansów, rachunkowości, organizowania procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte umiejętności pozwolą ci także podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Studia: technikum ekonomiczne ułatwia studia na kierunkach ekonomicznych. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu.