Technik reklamy

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie …

Nauka: poznasz zasady organizacji reklamy – pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określania i realizacji celów reklamowych przedsiębiorstwa, tworzenia przekazów reklamowych. Nauczysz się organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa oraz zlecać i wykorzystywać badania o charakterze reklamowym.

Zatrudnienie: agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych, biura ogłoszeń, działy promocji, a także środki masowego przekazu, biura prasowe, studia graficzne.

Przyszłość: absolwenci technikum mogą studiować na kierunkach społecznych i ekonomicznych na uniwersytecie, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.