Technik spedytor – klasa policyjna

Nauka: Decydując się na wybór technika spedytora klasy policyjnej zostaniesz przygotowany do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Nauczysz się planować i organizować prace związane z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych; prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Ponadto, realizując dodatkowe zajęcia w ramach edukacji policyjnej przygotujesz się lepiej do pracy pod presją czasu, wykształcisz samodyscyplinę i zdobędziesz wiele umiejętności sportowych: samoobrona, strzelectwo, pływanie, żeglarstwo, wspinaczka i inne.

Zatrudnienie: Stanowisko spedytora funkcjonuje oczywiście w branży spedycyjno-transportowej. Miejscem pracy spedytora jest przede wszystkim przestrzeń biurowa firmy, w której został zatrudniony. Spedytor kontaktuje się także osobiście z klientami i pozostałymi działami firmy oraz jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie spedycji. Spedytor jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych, agencjach celnych, przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Studia: Uczniowie po technikum spedycyjnym mogą kontynuować naukę w swojej dziedzinie lub na kierunkach ekonomicznych. Szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i Politechniką Poznańską oraz Państwową Wyższą Szkołą zawodową w Koninie, gdzie wielu naszych uczniów zdobywa wyższe wykształcenie.