Terminy zebrań

26 września (czwartek) – Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami

21 listopada (czwartek) – Przeprowadzenie wywiadówek z rodzicami, przedstawienie ocen proponowanych na I semestr

21 stycznia (wtorek) – Zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr

28 kwietnia (wtorek) – Wywiadówka semestralna – informacje o wynikach nauczania i zachowania w II semestrze