Terminy zebrań

25 września (wtorek) – Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami

20 listopada (wtorek) – Przeprowadzenie wywiadówek z rodzicami, przedstawienie ocen proponowanych na I semestr

08 stycznia (wtorek) – Zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr

16 kwietnia (wtorek) – Wywiadówka semestralna – informacje o wynikach nauczania i zachowania w II semestrze