Terminy zebrań

21 września (czwartek) – Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami

21 listopada (wtorek) – Przeprowadzenie wywiadówek z rodzicami, przedstawienie ocen proponowanych na I semestr

18 stycznia (czwartek) – Zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr

12 kwietnia (czwartek) – Wywiadówka semestralna – informacje o wynikach nauczania i zachowania w II semestrze