Ważne daty

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego
liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) ORAZ KLAS WSTĘPNYCH , Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH znajdą Państwo w załączniku poniżej:

terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego

zarzadzenie-nr-110.1.4.2019-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28.01.2019 (1)