REGULAMIN – Konkurs z wiedzy ekologicznej

razemwarto_zse

REGULAMIN

Konkursu z wiedzy ekologicznej nt:

„Niska emisja zanieczyszczeń. Recykling i segregacja odpadów”

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupeckiego, konińskiego i gnieźnieńskiego w ramach projektu „ JESTEM ECO …”

dofinansowanego przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 I. Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się 21.11.2016 o godz. 11.45 w auli ZSE w Słupcy. W pozostałych placówkach szkolnych termin i miejsce do uzgodnienia ze szkolnym opiekunem konkursu.

Zgłoszenia do konkursu na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia do dnia  17.11. 2016r.

II. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu  jest:  Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 22

 

Partnerzy: Zespół Szkół Ekonomiczny w Słupcy, Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Paweł Przygocki


III. Cele konkursu

 1. Zainteresowanie młodzieży szkolnej problematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji, recyclingu i segregacji odpadów,
 2. Promowanie i nauka selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów,
 3.  Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal), zachęcanie do zakładania kompostowników na odpady biodegradowalne
 4. Przestrzeganie prawidłowej gospodarki ściekowej,
 5. Promocja zakupów produktów ekologicznych,
 6. Zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach spalania odpadów,
 7. Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 8. Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska oraz wrażliwości ekologicznej uczniów.

 

IV.  Tematyka konkursu

Tematyka konkursu obejmuje treści związane z ekologią i ochroną środowiska, a w szczególności:

 • Niska emisja,
 • Segregacja odpadów,
 • Recykling,
 • Gospodarka ściekowa.

V. Formy konkursu

Komisja oceni wiedzę na podstawie wyników testu zamkniętego jednokrotnego wyboru odpowiedniego dla poziomu szkoły (gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej).

VI. Nagrody rzeczowe

W dwóch kategoriach ( na poziomie szkół gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ) zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i II miejsca, którzy zostaną nagrodzeni:

 

– za   I  miejsce – dyplom oraz nagrodą rzeczową o wartości 250,00  ( 2 nagrody)

– za  II  miejsce – dyplom oraz nagrodą rzeczową o wartości 150,00  ( 2 nagrody)

– za III miejsce – dyplom oraz nagrodą rzeczową o wartości 100,00 ( 2 nagrody)

VII. Ogłoszenie wyników Konkursu

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie oraz  mailowo w terminie do 26 listopada 2016 r. Otrzymają również zaproszenie na konferencję ekologiczną, której zorganizowanie  przewidziane jest na ostatni 30 listopada 2016 r.

Laureatom  konkursu zostaną uroczyście wręczone nagrody przez przedstawicieli Organizatora Konkursu.

Organizator konkursu