Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych

ZARZĄDZENIE NR 13/2019

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

im. Maksymiliana Jackowskiego w SŁUPCY

z dnia 17.04.2019r.

w sprawie zabezpieczenia realizacji zajęć opiekuńczych

w  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

w dniach 18.04.2019r., 19.04.2019r., 23.04.2019r.

Na podstawie art.42 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 KN oraz Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy § 6 ust. 6, zarządzam co następuje:

 

  • §1. W dniach 18-19.04.2019r. oraz w dniu 23.04.2019r. w godzinach od 8.00 do 11.00 wyznaczam pracownikom pedagogicznym szkoły dyżury celem zapewnienia zajęć opiekuńczych dla młodzieży w okresie przerwy świątecznej.
  • §2. Obecność wszystkich nauczycieli w wyznaczonych dniach i godzinach obowiązkowa.
  • §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          /-/ Karolina Rakowicz