Biblioteka przyjazna uczniowi

Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy w okresie od 4 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą “Biblioteka przyjazna uczniowi” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa.
W ramach konkursu wykonano następujące zadania przewidziane regulaminem:

Zadanie 1. Przeprowadzenie przez Bibliotekarzy szkolnych sondażu wśród wybranych grup wiekowych wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów pn. “Czy czytanie jest trendy?”.

Zadanie 2. Przeprowadzenie pogadanek w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia.

Zadanie 3. Samokształcenie ucznia – umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek.

Zadanie 4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: “Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”.

Zadanie 5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą “Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

Zadanie 6. Działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym.

Zadanie 7. Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą “Czytanie łączy pokolenia”.

Zadanie 8. Przygotowanie przez Bibliotekarza szkolnego opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.

Zadanie 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów z podziałem na wiek, gdzie zwycięzcę wyłaniają uczniowie głosowaniem poprzez podniesienie ręki.

Zadanie 10. Udział bibliotekarza w 55 – godzinnym kursie e – learningowym “Biblioteka przyjazna uczniowi”.

Udział w konkursie wzmocnił rolę biblioteki szkolnej oraz wpłynął na uatrakcyjnienie pracy z czytelnikiem. Pozwolił uczniom na zaangażowanie się na rzecz rozwoju czytelnictwa, rozwinięcie zainteresowań artystycznych i literackich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji !