dr Ewa Tartakowsky w auli Ekonomika z gościnnym wykładem – „System szkolnictwa we Francji : czynnik awansu społecznego czy nierówności „

W dniach 10-13 czerwca gościliśmy w naszej szkole wykładowczynię socjologii i antropolologii w Institut des SciencessocialesduPolitique przy Uniwersytecie Paris- Nanterre, na Sorbonie oraz na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Katolickim w Paryżu,dr Ewę Tartakowsky. Pobyt w naszej szkole związany był z realizacją przez nią projektu badawczego dotyczącego nauczania historii Żydów w Polsce po 1989 r. Wspólnie z klasamiI A i III A uczestniczyła w wyjeździe do Muzeum w Chełmnie nad Nerem, w trakcie którego obserwowała sposób uczestniczenia uczniów w zwiedzaniu. W kolejnych dniach pobytu przeprowadziła wywiady z uczniami uczestniczącymi w wyjeździe. Poznała też sposoby upamiętnienia historii ludności żydowskiej w Słupcy i odwiedziła Muzeum Regionalne. Klasy I L, III A i III L miały okazję uczestniczyć w ciekawym wykładzie „Szkoła w obliczu nierówności społecznych”. Była to okazja do poznania struktury szkolnictwa we Francji, rodzajów uczelni oraz działań, jakie podejmuje państwo francuskie w celu walki z nierównościami społecznymi w szkole. „Jedną z najważniejszych zasad którymi się kieruje to idea „każdemu według jego zasług”. Pozycja społeczna jest owocem pracy, a nie jak do tej pory dziedziczona. Szkoła publiczna musi być dostępna dla wszystkich i zapewniać promocję społeczną: bezpłatnie aby zmniejszyć początkowe nierówności ekonomiczne, poprzez edukację publiczną i krajową, mającą na celu zapewnienie wszystkim tego samego, tej samej wiedzy i tych samych możliwości oraz laicką (nie ma na celu promowania jednego systemu wierzeń nad innym)”
Realizując te zasady zapewnia wszystkim dzieciom dostęp do edukacji, niwelując w ten sposób różnice w wykształceniu wynikające z pochodzenia społecznego. Wykład był znakomitą okazją do porównania systemu szkolnictwa polskiego i francuskiego i refleksji nad zmianami, jakie zaszły w szkolnictwie w XX i XXI w.