Pozyskano środki z Ministerstwa Obrony Narodowej!

W okresie od września do listopada 2019 w naszej szkole realizowany będzie projekt pn.: „Szkolenie strzeleckie młodzieży”. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie “Z Wiatrem i pod Wiatr” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej.
Celem projektu jest podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności sportowo-obronnych wśród młodzieży z klas mundurowych oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowo-obronnym. Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie. Wsparcia udzielił Starosta Słupecki.

To już 6 projekt Stowarzyszenia “Z Wiatrem i pod Wiatr” skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych i realizowany przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Wartość projektu w tym roku to 14900 zł z tego 10000 zł to środki pochodzące z MON. Łączna wartość projektów od 2014 r. to 102201 zł, z czego 83663 zł pochodziło z Ministerstwa.

Zajęcia z młodzieżą obejmują wykłady (szkolenie edukacyjno – informacyjne), treningi strzeleckie z karabinka pneumatycznego, wyjazd do jednostki wojskowej. Cykl treningów zakończony zostanie zawodami, na których najlepsze osoby otrzymają nagrody.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Stowarzyszenia jest Karol Biadasz.

Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz profilu Stowarzyszenia na Facebooku.