„Razem możemy więcej”- warsztaty integracyjne klasy I L !!!

Dnia 30.09.2019r. klasa I L wraz z Panią Henryką Pińską oraz Anetą Gmachowską uczestniczyli w warsztatach integracyjnych. Zajęcia odbyły się w Agroturystyce „U Michaliny” w Kochowie i przyjęły formę pedagogiki zabawy. Celem zajęć było danie radości, pobudzenie młodzieży do konkretnych aktywności fizycznych i emocjonalnych poprzez aktywny udział w zabawie. Zabawy integracyjne pozwoliły młodzieży na bliższe poznanie się, nawiązanie bezpośrednich i życzliwych relacji, wytworzenie ciepłej i serdecznej atmosfery, zbliżenie emocjonalne i nabranie zaufania do siebie nawzajem. Jednocześnie dały szansę na wymianę informacji o sobie i otoczeniu, poczucie jedności grupy, w której każdy jest ważny.