Wywiadówka

W dniu 21.11.br. odbywać się będą spotkania z rodzicami według następującego harmonogramu:
17:30 – spotkanie z rodzicami uczniów uczestniczących w projekcie ERASMUS,
18:00 – spotkanie z rodzicami w klasach,
18:30 – spotkanie Rady Rodziców,
19:00 – spotkanie Komitetu Studniówkowego.