Spektakl profilaktyczny „Autoportret”

W dniu 21 listopada 2019 r. klasy 1r (technik reklamy), 2b (technik organizacji reklamy), 3l (technik logistyk), 4l (technik logistyk) uczestniczyły w spektaklu edukacyjno-profilaktycznym pt: „Autoportret”. Widowisko ukierunkowane było na określenie własnych marzeń, zdobycie umiejętności wyznaczania sobie celu i planowanie jego realizacji, zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań, promocja pozytywnej aktywności, ukazanie, że narkotyki przeszkadzają w realizacji marzeń, przełamanie mitów na temat uzależnień i środków uzależniających. Edukacja z tego zakresu staje się niezbędnym elementem w kształtowaniu świadomej postawy względem środków psychoaktywnych. Profilaktyka owinięta w artystyczną, przystępną dla uczniów formę, to cel, jaki teatr zrealizował.

Opiekun pani Aneta Gmachowska