Ekonomik zna się na ubezpieczeniach społecznych! – eliminacje szkolne olimpiady

Dnia 2 grudnia 2019 r. uczniowie z klasy 1l (technik logistyk) i 3a (technik ekonomista) uczestniczyli w eliminacjach szkolnych olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ubezpieczeń społecznych. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem Olimpiady  jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Gratulacje dla wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów: Mateusz Adamczewski, Dominika Adamczyk i Kamila Marciniak.

Opiekunowie: pani Sylwia Barciszewska, pani Justyna Grobelna, pani Agnieszka Pol