“Znaczenie wspólnoty i pracy zespołowej w szkole” – goście w Ekonomiku

Dnia 3 grudnia 2019 r.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy gościł dyrektorów szkół i placówek powiatu słupeckiego.  Spotkanie dotyczące znaczenia wspólnoty i pracy zespołowej w szkole prowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty delegatura w Koninie oraz  konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Po części oficjalnej odbywającej się w auli Ekonomika – goście zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy 4ż (technik żywienia i usług gastronomicznych) pod profesjonalnym okiem pani Anny Rajzner.

Dziękujemy uczniom klasy 2l (technik logistyk) za piękne powitanie gości  (Sandra Pikos, Jakub Ciesielski, Mateusz Kaszuba) oraz uczniom klasy 1a (technik ekonomista)  za debiut w roli operatorów nagłośnienia (Kacper Rajzner, Kacper Trębaczkiewicz)!