II Powiatowy Konkurs Stop mowie nienawiści

„Pozwól, że opowiem Twoją historię”
Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu słupeckiego. Celem konkursu jest ukazanie młodzieży, że różne formy dyskryminacji, nie zawsze uświadamiane i zauważane, występują również w naszym otoczeniu. Zadaniem uczestników konkursu będzie dostrzeżenie problemu, nawiązanie kontaktu z osobą , które w jakiś sposób doświadczyły/ doświadczają braku akceptacji, tolerancji lub wykluczenia oraz pokazanie, jak to wpłynęło lub wpływa na ich życie.
Do udziału w konkursie zapraszająZespół Szkół Ekonomicznych i Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.

2.Regulamin II Powiatowego Konkursu