NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Zapraszamy do biblioteki szkolnej po nowe publikacje wydane przez Instytut Literatury. Jednym z podstawowych celów tej narodowej instytucji kultury jest upowszechnianie polskiej literatury współczesnej, podnoszenie czytelniczych kompetencji odbiorców i przygotowanie ich do pogłębionej, krytycznej lektury. W ramach swojej działalności Instytut Literatury rozpoczął wydawanie Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. W tym kulturalnym czasopiśmie poruszane są tematy związane z szeroko pojętą polską literaturą współczesną. W „Nowym Napisie” publikują swe dzieła polscy twórcy – poeci, prozaicy i dramaturdzy. Każdemu numerowi towarzyszą książki krytycznoliterackie, szczegółowo prezentujące wybrane zagadnienia związane z literaturą współczesną, omawiające dorobek danego autora lub zbierające teksty klasyków polskiej myśli krytycznej.

Polecamy również Cogito – miesięcznik dla uczniów, przygotowujący do matury z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii.