KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 roku – WYNIKI egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla uczniów!

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń – luty 2020 będą dostępne po zalogowaniu od 20 marca 2020 roku

1). kwalifikacje JEDNOLITEROWE – formuła 2012

UCZEŃ sprawdza na stronie https://uczniowie.oke.poznan.pl

2). kwalifikacje DWULITEROWE – formuła 2017

UCZEŃ sprawdza na stronie https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Uczniowie! Loginy i hasła zostaną Wam przesłane do 19.03.2020 r.

Uczniowie deklarujący przystąpienie do poprawki w kolejnej sesji egzaminacyjnej czerwiec – lipiec 2020  proszę o przesłanie informacji na mail  sekretariat@zseslupca.eu  !!!

 

Informacja OKE Poznań Z DNIA 17.03.2020Rr

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły (wysłane przez e dziennik dnia 16.03.2020r.) lub ośrodka prowadzącego
    KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych – od dyrektora szkoły  (wysłane przez e dziennik dnia 17.03.2020 r.) lub ośrodka prowadzącego
    KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

Dyrekcja ZSE Słupca