KOMUNIKAT Z DNIA 17.03.2020 – ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo,
celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, Powiat Słupecki zawiadamia o zawieszeniu do odwołania działań w ramach projektu pn.„Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiegona lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.