KOMUNIKAT – z dnia 24 marca 2020 – Nauka w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. zadania jednostek systemu oświaty w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W poniższym załączniku znajduje się:

  1. PLAN LEKCJI 25.03.2020 – 10.04.2020 (tryb ONLINE i tryb KONSULTACJE).
  2. Sposoby realizowania kształcenia na odległość:

1. TRYB ONLINE  – vieokonferencja, platforma e-learningowa moodle, film;

2. TRYB KONSULTACJE  – komunikatory społeczne np.  Messenger,Whatsup; poczta elektroniczna; e- dziennik;

3. Ocenianie pracy ucznia.

4. Praktyki zawodowe (możliwe do zrealizowania do 31.08.2020r.).

5. Inne informacje dotyczące np.:

  •       modyfikacji programów nauczania, form i sposobów oceniania przez nauczycieli ZSE;
  •      dyżury nauczycieli “KONSULTACJE NAUCZYCIELI ZSE Z RODZICAMI” w zakładce “Dla rodzica”  – Dyżury nauczycieli”

 

Kontakty z nauczycielami  ZSE – mail służbowy (pierwsza litera imienia nazwisko@zseslupca.eu)

Dyrektor – mgr Karolina Rakowicz –  mail służbowy: krakowicz@zseslupca.eu

Wicedyrektor – mgr Renata Piotrowska – Woźniak –  mail służbowy: rwozniak@zseslupca.eu

Wicedyrektor – mgr Agnieszka Pol – mail służbowy: apol@zseslupca.eu

Sekretarz – mgr Marta Bączak – mail służbowy : sekretariat@zseslupca.eu

 

 

Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest źródłem niepewności i niepokoju zarówno dla Uczniów, jak i dla Państwa.

Proszę Państwa o spokojne, skoordynowane działania, wspieranie swoich dzieci w trudnym okresie, motywowania Ich do nauki oraz stosowania się do podejmowanych regulacji i decyzji.

Apelujemy do Was: Pozostańcie w najbliższym czasie w domu i nie przebywajcie w miejscach publicznych!

 

Z pozdrowieniami i życzeniami szybkiego powrotu do Szkoły

Karolina Rakowicz

Dyrektor ZSE

Szczegóły – w załączniku – prosimy zapoznać się z organizacją zajęć lekcyjnych!

ORGANIZACJA-ZAJĘĆ-LEKCYJNYCH-w-okresie-od-25.03.2020-do-10.04.2020