Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B – mamy FINALISTKĘ!

Dnia 11 marca 2020 r. odbyły się szkolne eliminacje on line Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B, do których przystąpili uczniowie EKONOMIKA:

  • Natalia Król  – z klasy 2 A technik ekonomista
  • Joanna Gawrońska – z klasy 2 L technik logistyk
  • Michał Kozłowski – z klasy 2 L technik logistyk
  • Mateusz Radecki – z klasy 2 L technik logistyk
  • Szymon Sieczkarek – z klasy 2L technik logistyk

Zadaniem uczniów było rozwiązać test wielokrotnego wyboru – ustawa “Prawo własności przemysłowej” i “Krótka historia wynalazków” prof. B. Orłowskiego.

Dnia 27.04.2020 Natalia Król, Joanna Gawrońska i Szymon Sieczkarek przystąpili do eliminacji ogólnopolskich – oprócz testu wielokrotnego wyboru były również dwa trudne zadania dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i historii wynalazków! Gratuluję chęci i motywacji!

Najlepszy wynik w okręgu Wielkopolska Północna uzyskała NATALIA KRÓL z Zespołu Szkół Ekonomicznych  w Słupcy – Gratulacje!

Natalia otrzymuje tytuł finalisty, tym samym jest zwolniona z części pisemnej  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  zarówno w kwalifikacji AU.35 jak i AU. 36, poza tym finaliści stopnia centralnego mogą być przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na przykład na kierunki studiów określone w uchwałach Senatu Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i innych uczelni w Polsce!

Opiekun merytoryczny

Agnieszka Pol

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Zapraszam za rok! bo …”CHCIEĆ… TO MÓC!